معمار شهر - فرزانه صادق ؛ دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی در رابطه با جزئیات طرح توسعه جدید دانشگاه تهران به خبرنگار برنا گفت : شورای عالی معماری و شهرسازی با تصمیمی که اتخاذ کرد به این نتیجه رسید که احترام متقابل مردم به دانشگاه تهران و دانشگاه تهران به مردم منطقه، حفظ شود.  بر این اساس طرح توسعه دانشگاه تهران ملغی شد و همین روند تملک و تخریب و ساخت از دستور کار خارج شد و مصوبه شورای عالی این شد که طرح ساماندهی با محترم شماردن حقوق مالکانه افرادی که زندگی می کنند بازنگری شود.

صادق بیان کرد: بنا شد در فضاهایی که دانشگاه تهران تا کنون تملک کرده فعالیت های دانش بنیان شکل بگیرد و در آنچه تملک نشده،تملکی صورت نگیرد و هم حقوق مسکونی و هم حقوق تجاری به رسمیت شناخته شود.

دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی اظهار کرد: بنا است تا ساماندهی با حقوق مالکانه انجام شود و تا آبان ماه برای بازنگری این طرح ساماندهی فرصت وجود دارد.

وی اضافه کرد:  قطعا به دلیل حریمی که دانشگاه تهران و در محدودیت های اطرافش دارد باعث نمی شود که بیش از ضوابط میراثی ساخت و سازی صورت بگیرد اما حقوق مالکان به رسمیت شناخته شده است و طرح توسعه دانشگاه به طرح ساماندهی دانشگاه تهران تغییر پیدا کرد.

 صادق تصریح کرد: ضوابط  ساخت و ساز مردم در همان طرح ساماندهی عنوان خواهد شد که این بازنگری تا آبان ماه سال جاری ابلاغ می شود. در این طرح هیچ اجباری برای تملک زمین های اطراف دانشگاه برای دانشگاه تهران وجود ندارد